Skip to content

WERKWIJZE

Werkwijze

INVENTARISATIE

Als u mij tijdelijk in wilt huren, neem dan contact met mij op. Tijdens een telefoongesprek of een kennismakingsgesprek bij u op kantoor brengen we uw wensen en de uit te voeren werkzaamheden in kaart. De werkzaamheden kunnen zowel bij u op locatie als vanuit huis uitgevoerd worden.

Werkwijze

VOORSTEL

Als aan uw wensen kan worden voldaan, ontvangt u aansluitend een offerte of overeenkomst van opdracht waarin de werkzaamheden, de periode, het uurtarief en andere voorwaarden worden gespecificeerd.

Werkwijze

BEVESTIGING

Als u akkoord gaat met de offerte of overeenkomst van opdracht, kunt u deze getekend retourneren.

Werkwijze

UITVOERING

Zodra de getekende offerte c.q. overeenkomst van opdracht is ontvangen, zal met de werkzaamheden worden gestart in de overeengekomen periode en op de afgesproken locatie.